פיתוח מנהלים באמצעות משימות שטח

 
 
הפרדיגמה של פיתוח מנהלים
בשנים האחרונות תחום פיתוח המנהלים תופס מקום יותר ויותר חשוב בפיתוח ארגוני. זאת מתוך ההבנה שהצלחתו של הארגון תלויה מאד באלו שמובילים אותו, המנהלים. הבנה זו הובילה לפיתוח של קורסים למנהלים בדרגים שונים, בדגש על קורסים למנהלים זוטרים. הקורסים בנויים לרוב מסדרה של מפגשים, בתדירות קבועה ומועברים לקבוצה של 15 מנהלים בממוצע. לרוב המפגשים ארוכים ומחייבים יציאה מחוץ לכותלי האירגון. פורמט זה הפך לפרדיגמה בתחום פיתוח המנהלים. אנחנו בצוות אופטימום החלטנו לשבור את הפרדיגמה, מתוך חשיפתנו לאתגרים הנוספים הקשורים במימוש בפועל של הלמידה הנעשית בקורסים.

שבירת הפרדיגמה: פיתוח מנהלים באמצעות משימות ניהוליות
פיתחנו פורמט חדשני לפיתוח מנהלים, המאופיינים ברמת בשלות בינונית עד גבוהה, בעלי מוטיבציה לתהליכי פיתוח וצמיחה אישית, באמצעות עשייה ניהולית מנהיגותית בפועל. הפעילות בנויה סביב משימות ניהוליות שהמשתתפים מקבלים על עצמם בין מפגש למפגש. הקבוצה והמלווים (יועץ ארגוני חיצוני ומנהל מתוך הארגון) מקיימים תהליכי חניכה ומשוב לכל משתתף לצורך התפתחות וצמיחה אישית. כמו כן מוקנים למשתתפים כלים פרקטיים (בדגש על יישומיות) למימוש היכולת המנהיגותית בפועל. הקבוצה נפגשת לזמן קצר יחסית, בחדר ישיבות בתוך האירגון.
אז מה החידוש?

קהל היעד - מנהלים בדרג ביניים בעלי ניסיון ניהולי או מנהלים במידת בשלות ניהולית בינונית - גבוהה, אשר מודעים למורכבויות התפקיד הניהולי, חוו כמה "נפילות אגו" ומעוניינים להתפתח ולצמוח. מומלץ למצב את התוכנית כייחודית ולאתר מנהלים בעלי מוטיבציה פנימית גבוהה ללמידה.

1. 
גודל הקבוצה - קבוצה קטנה (4 עד 6 משתתפים) אשר מאפשרת תשומת לב מעמיקה לכל מנהל לפי צרכיו השונים. כמו כן הדבר מחייב את כולם להיות פעילים (לא ניתן להסתתר) ומאפשר ביטוי מלא בפגישות.

2. 
יישומיות גבוהה - זאת על ידי מתן משימות ניהולית בין מפגשים הקשורות ליעדים הארגוניים והעיסקיים. המשימות הניהולית מתחלקות לשני סוגים: משימות ניהוליות תשומתיות (כגון פעילות חניכה ספציפית ומוגדרת של עובד, ניהול ישיבת צוות על נושא נתון וכן הלאה) ומשימות תפוקתיות שמחוברות ליעדים הארגוניים והעיסקיים (כגון בניית תוכנית להגברת המכירות). המשימות נקבעות מראש, בחשיבה משותפת עם הנהלת האירגון, כך שייצגו את האתגרים האמיתיים העומדים בפני אותו דרג ניהולי בתוקפה הקרובה.
המפגש בנוי כך שבחלקו הראשון מדווחים המשתתפים על אופן ביצוע המשימה הניהולית שניתנה במפגש הקודם ונערך דיון מעמיק ומשוב אישי לאחד המנהלים על אופן ההתמודדות הניהולית והמנהיגותית שלו עם המשימה. הלמידה היא שילוב של למידת עמיתים, משוב ניהולי ושיקופים ייעוציים. בחלקו השני של המפגש מתכוננים המשתתפים למשימה הבאה בעזרת כלים ניהוליים שניתן על ידי היועץ.

3. 
שילוב של יועץ ארגוני חיצוני ומנהל חונך מתוך הארגון - את הקבוצה מלווים יועץ ארגוני חיצוני ומנהל בכיר מתוך הארגון (שאינו מנהל ישיר של המשתתפים) כאשר לכל אחד מהם תרומה ייחודית למשתתפים וה"ביחד" שלהם מקנה ערף מוסף יוצא דופן לתהליכי הלמידה. תפקידו של המנהל לגשר בין הנושאים הנלמדים והמדוברים בסדנה ליעדים הארגוניים, לתרבות הארגונית הנשאפת והן להצביע על גבולות ה"אפשר" במערך הפוליטיקה והמשאבים הקיימים בארגון. תפקידו של היועץ להבנות את המפגשים, לספק כלים ניהוליים ולהביא את הפרספקטיבה שלו לגבי הסוגיות הניהוליות הנידונות.

4. 
תפוקות הלמידה - פורמט זה מאפשר הן תפוקות ארגוניות יישומיות והן תהליכי צמיחה אישית של המשתתפים. דוגמא לתפוקות ארגוניות:
הגדלת פידיון החברה בסכום משמעותי בעקבות פעילות שנרקמה והורמה במסגרת משימות הקבוצה
דוגמאות לתהליכי צמיחה של המשתתפים:
דיווח על עלייה בתחושת המסוגלות העצמית וחיזוק חווית ההצלחה בתפקיד
הרחבת הסגנון הניהולי האישי - "גילוי" פתאומי של פוטנציאל טמון בעובד, של דרך חדשה לעשות שגרות ניהוליות וכד'.

5. 
דוגמאות למשימות ניהוליות שניתנו למשתתפים:
מיפוי צרכי חניכה לצוות הניהולי שתחתיי, קיום שיחות למיפוי צרכי חניכה וקביעת יעדי חניכה למנהלים
קיום מפגשים עם הצוות הניהולי שלי ליצירת שפה משותפת ולהפקת לקחים ולמידה
תכנון תוכנית להגברת מכירה, הגדרת תפוקות ויעדי מכירה, רתימת שותפי תפקיד משמעותיים
"Manage the Manager" - מכירת רעיון מקורי לממונים והשגת תמיכה למימושו

דוגמאות לכלים ניהוליים תומכים שניתנו למשתתפים:
מהלכים אפקטיביים לסוגים שונים של ישיבות צוות
תהליך מובנה להפקת לקחים
פורמט למיפוי צרכי חניכה של כפיפים
כלים להשפעה על אנשים

6. 
כאמור, פורמט עבודה זה הועבר בהצלחה במספר קבוצות שונות. נשמח לעמוד לרשותכם לבדיקת ההתאמה של תוכנית ייחודית מסוג זה לאוכלוסיות ייחודיות בארגונכם.