מתווה לעבודה עם זוגות ה"צל"

 
 
מטרה:
מסגרת ללמידה אישית, on-the-job, תוך כדי יישום הבטים של חניכה ולמידה ארגונית.
הרציונל: השלמה לפורום העמיתים (למידת שווים) - מוסיף פן פרטי, אישי, תוך חיבור לעבודה האמיתית בשטח (ההבדל בין "דיווח" לבין צפייה בזמן אמת).

א. 
מה משימות ה"צל" הצופה:
- משוב לנצפה
- למידה אישית של הצופה
- למידה ארגונית

ב. 
תהליך העבודה:
1. בפורום עמיתים: הצגת מטרה, רציונל ותהליך העבודה + חלוקה לזוגות (אם צריך, גם שלשה),
    בהתחשב בדמיון תפקידי ושונות סניפית.
2. פגישה אישית עם הזוג - לפני הלמידה. כולל קביעת תאריכים לסעיפים 3 ו- 4.
3. הזוג מבצע ימי שטח הדדיים.
4. פגישה אישית עם הזוג - אחרי הלמידה.

ג. 
החלוקה לזוגות:
- החלוקה לזוגות תתבצע במסגרת פורום העמיתים - במפגש הראשון או מקסימום השני.
- מתן קריטריונים לבחירה:
מאיזה סניף הכי הייתי רוצה ללמוד?
מי האנשים פה שאני מרגיש שיש לי אישית מה ללמוד מהם?
איזה סניף / איזה איש יכול להיות עבורי מקור ללמידה בדילמה ספציפית שמעסיקה אותי?
ממי אני מרגיש שיהיה לי נוח ונעים ללמוד?
- כל אחד רושם שתי אפשרויות לבן זוג
- היועצת והחונך יחליטו על הזיווג עפ"י התאמה סניפית ואישית.

ד. 
פגישה אישית עם הזוג "לפני"
- הסבר כללי חוזר
- הצגת סוגי התמקמות כצופה:


(ב"עמדה" כלול: תפיסת העולם שלך, אמונות לגבי אפקטיביות בעבודה....)
- הבניית חוזה עבודה בין השניים:
על מה הייתי רוצה לקבל משוב
מה אני הכי רוצה ללמוד ממך
סודיות, כבוד
תהליך עיבוד על צפייה כולל את שני הצדדים: הנצפה אומר מה היו המטרות והשיקולים שלו לנקיטה
    בדרך זו או אחרת; הצופה אומר איך הוא תופס את המצב, יתרונות / חסרונות בדרך שנבחרה, אופציות
    אחרות, מה אני למדתי מהארוע.
אופן נתינה וקבלה של משוב
- מתן דף לצופה לארגון החוויה
- הנושאים לצפייה ימופו ספציפית לכל זוג לפי מה שמענין אותם.
- כולל על מה להסתכל + דרכי פעילות אפשריות. ינוסח בפגישת הצוות הבאה.
- קביעת תאריכים להמשך התהליך.

ה. 
פגישה אישית עם הזוג "אחרי"
- מטרות: closure תהליכי + המשגה על הלמידה.
- סיפור החוויה: איך היה בסניף האחר, איך היה ה"ביחד"?
- המשגה לגבי הלמידה המרכזית של כל אחד מבחינת תהליכי עבודה ומבחינת סגנון אישי
- הצבת יעדים אישיים לתקופה הקרובה (ברמה ארגונית ואישית), כולל התארגנות למימוש. לחבר כל אחד
  לתפיסה חזונית לגבי התארגנותו העתידית בתפקיד (בהמשך למענה לדילמות שהציב מראש). במידת
  האפשר לבנות תוכנית יישומית למימוש היעדים או חלקם (כולל פעולות ולוחות זמנים, קשיים צפויים, ממי
  תבקש חניכה...).

ו.